Satser 2022


Skattefri kilometergodtgjørelse ved bruk av privat bil er i 2022

3,50 kroner per kilometer - uansett kjørelengde*.

Skattefri sats gjelder også ved bruk av el-bil. Satsen gjelder også for reiser utenlands.

Satsene for skattefrie tillegg for passasjér, bruk av tilhenger osv og skattefrie satser for andre transportmidler enn bil følger særavtalen.

  • «Statens sats for kjøregodtgjørelse» som du finner i Statens reiseregulativ er 4,03 kroner per kilometer.

Differansen mellom de to satsene betyr i praksis at du skatter av de siste 53 ørene du får betalt per kilometer.

Prøv gratis
Kjøring i Norge fom. 01.01.22 Sats per km
Egen bil kr 4,03
Skattefri sats kr 3,50
Tilhengertillegg kr 1,00 per km
Tillegg skogs/anleggsvei kr 1,00 per km
Passasjertillegg kr 1,00 per km per passasjer
Båt med motor kr 7,50
Motorsykkel over 125 ccm kr 2,95
Moped og motorsykkel opp til og med 125 ccm kr 2,00
Snøscooter og ATV kr 7,50