Satser 2017


Satsene for skattefri kjøregodtgjørelse med bil har er for 2017 3.50,- pr km, og gjelder for all kjøring.
Det er ikke lenger ekstra kjøregodtgjørelse for de som kjører EL-bil.
For de som har avtale om høyere kjøregodtgjørelse, så er det som overskyter stnadard sats skattepliktig.

Prøv gratis
Kjøring i Norge fom. 01.01.17 Sats per km
Vanlig bil inntil 10 000 km (inkludert bil Tromsø) kr 3,50
Vanlig bil med statens sats inntil 10 000 km kr 4,10
EL-bil inntil 10 000 km kr 3,50
EL-bil med statens satser kr 4,10
Alle kjøretøy over 10 000 km kr 3,50
Tilhengertillegg kr 1,00
Tillegg skogs/anleggsvei kr 1,00
Passasjertillegg kr 1,00
Båt med motor fra og med 50 hk kr 7,50
Andre fremkomstmidler kr 2,00

Pendlere
Trekkfri bilgodtgjøring for hjemreise for pendler (ikke dagpendler) dekket av arbeidsgiveren:

Per km inntil 35 000 km/år kr 1,50
Per km over 35 000 km/år kr 0,70