Satser 2018


Skattefri kilometergodtgjørelse ved bruk av privat bil er i 2018

3,50 kroner per kilometer - uansett kjørelengde*.

Skattefri sats gjelder også ved bruk av el-bil og for arbeidstakere med arbeidssted Tromsø. Satsen gjelder også for reiser utenlands.

Satsene for skattefrie tillegg for passasjér, bruk av tilhenger osv og skattefrie satser for andre transportmidler enn bil følger særavtalen.

* «Statens sats for kjøregodtgjørelse» som du finner i Statens reiseregulativ er 4,10 kroner per kilometer, opp til 10 000 km. For bosatte i Tromsø gjelder en tilleggssats på 0,10 kroner per kilometer - totalt 4,20 kroner per kilometer.

Differansen mellom de to satsene betyr i praksis at du skatter av de siste 60 ørene du får betalt per kilometer.

Prøv gratis
Kjøring i Norge fom. 01.01.18 Sats per km
Vanlig bil inntil 10 000 km (inkludert bil Tromsø) kr 3,50
Vanlig bil med statens sats inntil 10 000 km kr 4,10
EL-bil inntil 10 000 km kr 3,50
EL-bil med statens satser kr 4,10
Alle kjøretøy over 10 000 km kr 3,50
Tilhengertillegg kr 1,00
Tillegg skogs/anleggsvei kr 1,00
Passasjertillegg kr 1,00
Båt med motor fra og med 50 hk kr 7,50
Andre fremkomstmidler kr 2,00

Pendlere
Trekkfri bilgodtgjøring for hjemreise for pendler (ikke dagpendler) dekket av arbeidsgiveren:

Per km inntil 35 000 km/år kr 1,50
Per km over 35 000 km/år kr 0,70